Metody zwalczania ślimaków nagich 

Aby ograniczyć liczebność ślimaków trzeba wykorzystać wszystkie możliwie do zastosowania metody, do których zaliczamy:

Zabiegi profilaktyczne
Zabiegi agrotechniczne
Zwalczanie chemiczne
Zwalczanie biologiczne
Stosowanie nawozów mineralnych
Stosowanie barier zaporowych
Bezpośrednie wyłapywanie
Ochrona środowiska naturalnego

Należy  podkreślić,  że   w  przypadku  zasiedlenia  środowiska przez niektóre szkodliwe gatunki (np. A. lusitanicus) nie ma metody, która pozwalałaby na ich totalne pozbycie się. W takich przypadkach możemy jedynie mówić o sensownym ograniczaniu ich liczebności, bez narażania naszego otoczenia na skażenie środkami chemicznymi (co często się zdarza), powodowania martwicy gleby w wyniku stosowania soli kuchennej itp. Nasze działania musza być przemyślane, w przeciwnym wypadku możemy sami sobie wyrządzić więcej szkód niż bytujące ślimaki w naszym otoczeniu.

Osobny problem to zwalczanie ślimaków w uprawach polowych. W ostatnich latach obserwujemy coraz więcej szkód wyrządząnych przez pomrowika plamistego (Deroceras reticulatum) na plantacjach rzepaku, buraków w niektórych rejonach Polski. Temu zagadnieniu poświęcony będzie w przyszłości osobny dział, ponieważ przy zwalczaniu wykorzystywane są metody agrotechniczne i chemiczne w powiązaniu z aspektem ekonomicznym.