Miniarka porówka (Napomyza gymnostoma Loew)

szkodnik roślin cebulowych

 

 Wstęp

    wstęp

    morfologia

    biologia

    szkodliwość 

    parazytoidy

    zwalczanie

    literatura 

    linki 

    strona główna

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   W 1991 roku po raz pierwszy w rejonie Rzeszowa zaobserwowano uszkodzenia roślin pora spowodowane przez larwy Napomyza gymnostoma Loew. Początkowo były one sporadyczne i rejestrowano je wyłącznie na terenie ogrodów działkowych. Z uwagi na to, że szkodnik nie był dotychczas notowany, objawy uszkodzeń producenci przypisywali żerowaniu śmietki cebulanki (Delia antiqua Mag.). W latach 1993 - 1994 gatunek ten zaczął się rozprzestrzeniać, a jego obecność obserwowano niemal w całym województwie rzeszowskim, również na plantacjach produkcyjnych. Brak w tamtym okresie danych dotyczących biologii oraz opracowanych metod zwalczania tej miniarki stanowił poważny problem i uniemożliwiał wyprodukowanie surowca o wysokiej jakości. Do 1997 roku gatunek ten rejestrowano na terenach Polski południowej i południowo-wschodniej w byłych województwach: krakowskim, tarnowskim, rzeszowskim, przemyskim, krośnieńskim i tarnobrzeskim. W ostatnich latach N. gymnostoma pojawiła się lokalnie również w rejonie warszawskim. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że muchówka ta w najbliższym czasie zagrozi uprawie pora w innych regionach Polski.

   Szkodliwość N. gymnostoma jest dla pora bardzo duża. Obecność nawet jednej larwy w roślinie powoduje obniżenie wartości użytkowej i jakości surowca. Największe szkody w rejonie rzeszowskim wyrządzane przez ten gatunek obserwowano w ogrodach działkowych. W 1994 roku odnotowano 100 % uszkodzonych roślin. Natomiast w 1995 roku oszacowano opanowanie roślin na plantacjach produkcyjnych w niektórych miejscowościach województwa rzeszowskiego, które wynosiło od 35 do 80 %.

   Gatunek ten oficjalnie nie posiada polskiej nazwy zwyczajowej. Pierwsza propozycja jej nazwy – „miniarka porówka” pojawiła się w 1998 roku (Narkiewicz-Jodko i in. 1998).

 

Rafał Sionek

 

   Copyright © 2006 by Rafal Sionek