Ślimacze wieści

Newsletter:

O ślimakach

Gromada ślimaki (Gastropoda) należy do typu mięczaków (Mollusca). Na świecie występuje ponad 120 000 gatunków mięczaków, w tym ok. 100 000 gatunków to ślimaki. Zamieszkują niemal  wszystkie  typy  środowisk  lądowych  i  wodnych, wszystkie  strefy  klimatyczne,  z wyjątkiem strefy polarnej. Na lądzie żyją głównie ślimaki płucodyszne (Pulmonata), a  obok nich  także  niektóre  skrzelodyszne (Prosobranchia). Większość  płucodysznych  to obojnaki (mają męskie i żeńskie narządy rozrodcze i każdy osobnik składa jaja oraz może zapładniać innego).
W Polsce występuje 180 gatunków ślimaków lądowych w tym około 29 gatunków to ślimaki nagie.  Większość  z  nich  nie  ma  znaczenia  gospodarczego  i  nie  może  być  uznana za szkodniki, wręcz  przeciwnie - odgrywa  ważną rolę w równowadze biocenoz i wydatnie przyczynia się do przyspieszenia tempa krążenia materii w przyrodzie. Ślimaki nagie wbrew pozorom mają także skorupkę (w formie szczątkowej) umiejscowioną w miękkim płaszczu. Dlatego dla obserwatora zewnętrznego jest ona niewidoczna. Większość ślimaków jest  bardzo  wrażliwa  na  niską  wilgotność względną  atmosfery  oraz  światło słoneczne. Ślimaki skorupkowe w pogarszających się warunkach atmosferycznych wciągają ciało do muszli i zapadają  w  stan anabiozy.  Są mało ruchliwe i  pozostają na miejscu, gdzie je zastała susza.  W przeciwieństwie do nich ślimaki nagie są ruchliwe, wychodzą ze swoich kryjówek, często odległych o wiele metrów od  żerowiska, czynią to nocą i podczas słotnej pogody,  powracając  do swoich  miejsc  schronienia  przed świtem. Podział na ślimaki nagie i oskorupione nie jest  jednak podziałem  systematycznym. Cechą bardziej pierwotną u ślimaków  jest  okrycie wora  trzewiowego skorupką. Jej wtórna redukcja, prowadząca do nagości,  zachodziła  niezależnie u różnych  grup  systematycznych ślimaków. Tak więc ślimaki nagie, w znacznej części, nie są ze sobą spokrewnione.

Jak ślimaki się rozmnażają ?
Temat w opracowaniu, ale zapraszam do oglądania zdjęć jak one to robią ..>>>

Informacje opracowano w oparciu o literaturę:
1. Riedel A., Wiktor A. 1974. Arionacea - ślimaki krążałkowate  i ślinikowate (Gastropoda:  Stylommatophora). Fauna  Polski  PWN.
2. Wiktor A. 1989. Limacoidae  et  Zonitoidae  Nuda, Ślimaki  pomrowikowate (Gastropoda: Stylommatophora). Fauna Polski PWN.
3. Riedel A. 1988 . Ślimaki lądowe. Katalog Fauny Polskiej PWN 
4. Wiktor A. 1996.  Ślimaki  (Gastropoda)  z  pracy  zbiorowej  pod  redakcją  J. Boczek  „Diagnostyka szkodników roślin i ich wrogów naturalnych”
5. Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Mantis, Olsztyn.