Literatura


    Cykl życiowy


    Kopulacja


    Spermatofory


Ślinik luzytański (Arion lusitanicus) - literatura źródłowa

Kozłowki J., Sionek R., Kozłowska M. 1996. Ocena przydatności różnych przynęt do odłowu ślimaków "nagich" (Gastropoda: Stylommatophora).Progress in Plant Protection, Instytut of Plant Protection Poznań; vol. 36,2 :18 -22. (Estimate of usefulness of baits in slugs catching)

Pisarek M., Sionek R. 1996. Uszkodzenia lucerny siewnej (Medicago sativa L.) użytkowanej na nasiona przez Deroceras reticulatum (O.F. Müll.) (Gastropoda Stylommatophora) w okolicach Rzeszowa. Progress in Plant Protection, Instytut of Plant Protection Poznań; vol. 36, 2 :119 -121. (Damages of Medicago sativa L. cultivating for the seeds by the  Deroceras reticulatum (O.F. Müll.)(Gastropoda Stylommatophora) in neighbourhood Rzeszów)

Sionek R 1996. Badania nad występowaniem ślimaków nagich (Gastropoda: Stylommatophora) w ogrodach działkowych miasta Rzeszowa. Progress in Plant Protection Instytut of Plant Protection Poznań; vol. 36, 2 :6 - 29.( The studies on the occurrence of the slugs (Gastropoda: Stylommatophora) in the allotment gardens the town of Rzeszów)

Sionek R. 1997. Suitability of Various Baits for Catching Slugs in Traps (Gastropoda: Stylommatophora). Annals of Agricultural Sciences Series E, Vol.26,No 1/2: 45 - 48

Sionek R. Kozłowski J.1999.Species composition and abundance dynamics of slugs (Gastropoda Terrestria Nuda) in urban conditions. Folia Malacologica, Poznań, Vol.7(2):115-122

Kozłowki M., Kozłowska J., Sionek R.,.1999. Zastosowanie współczynników różnorodności gatunkowej do badania wpływu warunków abiotycznych na rozkład gatunków ślimaków (Agriolimacidae, Arionidae, Limacidae) w siedlisku zurbanizowanym. Colloquium Biometryczne, Akademia Rolnicza w Lublinie, Tom 29:277-286. (The use of specific diversity coefficients for study of the influence of abiotic conditions on species distribution of slugs (Agriolimacidae, Arionidae, Limacidae) in urban habitat)

Dankowska E., Sionek R.1999. Działanie preparatu Anty-Ślimak Spiess 04 GB w ograniczaniu liczebności ślimaka luzytańskiego (Arion lusitanicus Mabille 1868), Rocz.AR Pozn.Ogrod.28:43-48. ( The effect of preparation Anty-Ślimak Spiess 04 GB in limitation of number (Arion lusitanicus Mabille 1868)

Kozłowki J., Sionek R. 2000. The rate of egg laying and hatching of the slug Arion lusitanicus Mabille, a pest of arable crops. Journal of Plant Protection Research, Institute of Plant Protection Poznań, Poland,vol.40,Nr2;162-167. (Tempo składania i wylęgania jaj ślimaka Arion lusitanicus Mabille, szkodnika roślin uprawnych)

Kozłowki J., Sionek R. 2000. Seasonal fluctuations of abundance and age structure of Arion lusitanicus Mabille, 1868 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae), Folia Malacologica, Poznań, Vol.8(4):271-276.

Sionek R. Kozłowski J. 2001.Spermatophore formation and transfer in Arion lusitanicus Mabille, 1868  (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae). Folia Malacologica, Poznań, Vol.9(3):149-154.

Kozłowski J., Sionek R. 2001. Miting behavior of Arion lusitanicus Mabille, 1868 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae). Folia Malacologica, Poznań, Vol.9(4):217-221.
zych stanowiska w wielu krajach Europy gdzie dotychczas jego obecności nie stwierdzano.