Biologia


    Cykl życiowy


    Kopulacja


    Spermatofory


złoże jaj 

wylinki jaj

Foto - Rafał Sionek ©


Biologia w warunkach Polski południowo-wschodniej Zestawienia wyników obserwacji nad biologią ślinika luzytańskiego (A.lusitanicus) za okres 1997 – 1999 na terenie Rzeszowa.

Kopulacja
Osobniki mogą kopulować w zależności od warunków pogodowych  panujących  w poszczególnym roku w terminie od 20.07 do 11.10. W roku 1997 okres kopulacji trwał od 20.07 do 26.09, w 1998 roku od 27.07. do 11.10., a w 1999 roku od 24.07.do 18.09.
Proces kopulacji został szczegółowo opisany w dziale kopulacja.

 Składanie jaj
Składanie  jaj  przypada  na  okres od 10.08 – 13.12.  i  również  jest u zależnione od przebieguwarunków pogodowych. W poszczególnych latach na terenie Rzeszowa miało miejsce w następujących terminach: 1997 rok od 18.08. do 13.12, 1998 rok od 10.08. do 07.11., 1999 rok od 16.08 do 03.10. Osobniki w okresie składania jaj systematycznie zmniejszają ciężar właściwy ciała. Jest to spowodowane wykorzystaniem nagromadzonych w ciele ślimaka substancji organicznych i mineralnych do „produkcji” jaj. Po złożeniu ostatecznej liczby jaj ślimaki zamierają. Średnia liczba składanych jaj przypadająca na jednego osobnika w warunkach hodowlanych wynosiła w 1997 roku – 461 sztuk, w 1998 roku 383 sztuk, w 1999 - 259 sztuk. Jaja były składane w złożach – od 5 do 193 sztuk. Na liczbę składanych jaj mają wpływ warunki pogodowe panujące podczas całego sezonu wegetacyjnego, dotyczy to okresu wzrostu osobników, dostępu do właściwego pokarmu, zagęszczenia populacji, wielkości osobników w populacji jak też innych czynników mających wpływ na rozwój i kondycje ślimaków.

 

złoża jaj ślinika luzytańskiego (A. lusitanicus)


Okres rozwój po wylęgu z jaj
Do  końca  roku  wylegało  się  z  jaj  około  40%  młodych  osobników.  W badaniach przeprowadzonych w 1999 roku stwierdzono, że z jaj złożonych w sierpniu wylęgała się przed zimą większość ślimaków. Dla jaj złożonych w połowie sierpnia okres wylęgu jaj był krótszy niż dla jaj złożonych na przełomie sierpnia i września, a procent wyległych ślimaków był niższy. Z jaja złożonych w późniejszych terminach (wrzesień-listopad) ślimaki nie wylęgały się przed zimą. W zależności od warunków pogodowych w okresie zimowym z jaj które przezimują, wiosną wylęgają się młode osobniki. Niskie temperatury w sezonie zimowym mogą spowodować ich zamieranie zwłaszcza kiedy brak okrywy śniegu. 
W obserwacjach terenowych młode osobniki w okresie jesiennym obserwowano w 1997 roku od 24.10., w 1998 roku od 17.10. a w 1999 roku od 26.09. Można je było obserwować na powierzchni gleby, w ściółce przez cały okres zimowy jeżeli pozwalała na to dodatnia temperatura i obecność zalegającej pokrywy śniegu. 

Tekst źródłowy 
Kozłowki J., Sionek R. 2000. The rate of egg laying and hatching of the slug Arion lusitanicus Mabille, a pest of arable crops. Journal of Plant Protection Research, Institute of Plant Protection Poznań, Poland,vol.40,Nr2;162-167. (Tempo składania i wylęgania jaj ślimaka Arion lusitanicus Mabille, szkodnika roślin uprawnych)
 
Kozłowki J., Sionek R. 2000. Seasonal fluctuations of abundance and age structure of Arion lusitanicus Mabille, 1868 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae), Folia Malacologica, Poznań, Vol.8(4):271-27