Miniarka porówka (Napomyza gymnostoma Loew)

szkodnik roślin cebulowych

 

 PASOŻYTNICZE BŁONKÓWKI WYCHODOWANE Z BOBÓWEK MINIARKI PORÓWKI

    wstęp

    morfologia

    biologia

    szkodliwość 

    parazytoidy

    zwalczanie

    literatura 

    linki 

    strona główna

   

 

 

 

 

 

 

W dostępnej literaturze niewiele jest informacji dotyczących naturalnych wrogów gatunku Napomyza gymnostoma Loew. Jedynie Spasić i Mihajlović (1997) wykazują spasożytowanie 23% bobówek miniarki porówki przez Halticoptera circulus (Walker) (Hym. Pteromalidae). 

W latach 1998 i 1999 wyhodowano 26 pasożytniczych błonkówek z rodzaju: Phygadeuon sp. - 3 gatunki., Chorebus sp. - 1 gatunek, Eucoila sp.- 1 gatunek oraz gatunek Steromalina muscarum Walker i Opius pulicariae Fischer. Nie wszystkie osobniki udało się oznaczyć do gatunku. 
Należy stwierdzić, że rola tych pasożytów w ograniczaniu liczebności populacji miniarki porówki nie była znacząca. W 1998 roku bobówki zostały spasożytowane w 4,2% a w 1999 roku w 4,0%. Jednakże fakt wystąpienia 7 gatunków daje możliwość w przyszłości zastosowania walki biologicznej zwłaszcza z wykorzystaniem gatunków z rodzaju Phygadeuon, Opius i Chorebus, które najliczniej zasiedlały bobówki tej miniarki.

 

   

      Eucoliasp. ♂                                       Opius pulicariae

 

   

Opiussp.                                    Opius sp..♀

 

   

Chorebussp.. ♀                                      Chorebus sp..

 

   

  Chorebus sp. ♀                    Chorebus sp. ♀

 

  

  Eucoilasp. ♂                                   Eucoila sp. ♀

 

  

Phygadeuon sp. ♀♀                  Phygadeuon sp. ♂

 

   

          Phygadeuon sp.. ♀              Steromalina muscarum

 


Fot. Sionek Rafał


Artykuł źródłowy:
Sionek R, Wiech K. 2004. Pasożytnicze błonkówki wyhodowane z bobówek miniarki porówki (Napomyza gymnostoma Loew) (Diptera, Agromyzidae). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, Poznań; vol.44(2):1089-1091

Autorzy pragną serdecznie podziękować prof. Bartłomiejowi Miczulskiemu za oznaczenie gatunków pasożytniczych błonkówek

Parasitoids Hymenoptera Reared out from pupae of leek miner (Napomyza gymnostoma LOew) (Diptera, Agromyzidae).

In our studies 7 parasitic Hymenoptera species were reared out from pupae of N. gymnostoma . The parasites were identified as: Phygadeuon sp. - 3 species., Chorebus sp. - 1 species, Eucoila sp.- 1 species and Steromalina muscarum Walker and Opius pulicariae Fischer.

Key words: Napomyza gymnostoma, prasitoids


   Copyright © 2006 by Rafal Sionek