Miniarka porówka (Napomyza gymnostoma Loew)

szkodnik roślin cebulowych

 

 LITERATURA

    wstęp

    morfologia

    biologia

    szkodliwość 

    parazytoidy

    zwalczanie

    literatura 

    linki 

    strona główna

   

 

 

 

 

 

 

Beiger M. 1970. Materiały do znajomości fauny owadów minujących Polski południowo-wschodniej. I, Prace Kom. Biol. PTPN, 33: 1-16.

 

Beiger M. 1973. Materiały do znajomości fauny owadów minujących Polski południowo-wschodniej. III, Pol.Pismo entomol.,43: 3-14.

 

Beiger M.1988. Miniarki (Agromyzidae) - szkodniki roślin użytkowych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

 

Bouchery Y. Martinez M. 2004. La mouche mineuse du poireau Phytomyza gymnostoma. La Defense des Vegetaux 574:5-7

Bouchery Y. 2005. La mouche mineuse du poireau (Phytomyza gymnostoma): Biologie et lutte. Journees Techniques Fruits & Legumes et Viticulture Biologiques Beaune, les 6 et 7 decembre: 91-100

Burghase F.1998 a. Die Lauchminierfliege an Zwiebeln und Schnittlauch.Gemüse 3: 157-158.

 

Burghause, F. 1998 b. Schäden durch die Porreeminierfliege Napomyza gymnostoma an Zwiebeln im Oberrheintal, Miteilungen der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem.Heft Nr. 357: s.215.


Ćerný M. 1995. Srovnáni evropských druhú èeledi Agromyzidae na druzich rodu Allium. Ochr. Rostl.(1):69-73.

Darvas B.,Szarukán I., Papp L. 1988. A póréhagymafej-aknázólégy, Napomyza gymnostoma Loew (Diptera, Agromyzidae) kárositása Magyarországon. Növényvédelem, 24:450-455.

Havasréti B. 1992. A póréhagymafej-aknázólégy (Napomyza gymnostoma Loew) megjelenése és kárositása Györ-Moson Sopron megyében.Növényvédelem,28 :175.

Hendel F. 1920. Die paläarktischen Agromyzidae (Dipt.). Prodromus einer Monographie. Arch. Naturg. A. Lipzig, 84, 7: 109 - 174.

Hendel F. 1926. Blattminenkunde Europas. Die Diepterenminen. Lieferung 1 (Bog. 1-4,Taf.I-II).Wien;52.

Hendel F. 1931 - 1936. Agromyzidae. In: E. Lindner. Die Fliegen der Paläarktischen Region, Stuttgart, VI, 259: 1 - 570.

Hennig W.1954 Diptera, Zweiflugler. In: Sorauer. Handbuch der Pflanzenkrankheiten, Bd. V, Lief. 1.

Hennig W. 1973 Diptera (Zweiflugler). Handbuch der Zoologie, Bd. IV, 2-2/31. Berlin.New York; 60.

Hering M.1927. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzeden Meeresteile. 6 Teil Zweiflügler oder Diptera, Agromyzidae. Jena.Gustav Fischer.

Hering M.1935-37. Die Blattminen Mittel - und Nordeuropas. Neubrandenburg;565.

Hering E. M. 1952 Bestimmungstabllen der Blattminen von Europa, I-III s`Gravenhage: 1185 +221.

Hering E. M.1954-57.Die Larven der Agromyziden (Diptera).-Tijdschr.Ent. den Haag, Amsterdam,97: 115-136; 98: 297-281; 100:73-94.

Hering E. M. 1955. Die Minierfliege der Oberlasitz. Abhandlungen und Berichte des Naturkunde, Görlitz, 34: 163- 184.

Hering E. M. 1968. Brief ü ber Blattminierer.Letters on Leaf Miners.Dr.W. Junk N.V., Publishers,The Hague:320.

Igrc Barčić J., Mešić A., 2000. Napomyza gymnostoma - novi štetnik luka u Hrvatskoj [Diptera, Agromyzidae]. Program i sažeci priopćenja 44. seminara iz zaštite bilja, Opatija 9. - 11. veljače 2000. Glas. zašt. bilja 23(1): 7.

Kahrer A. 1998. Neuer Schädling an Allium-Arten: Die Lauchminierfliege.Gemüse 3: 154-156.

Kuźma H.1995.Uwaga! Nowy szkodnik porów. Hasło Ogrodnicze 4:7.

Loew H.1858. Zwanzig neue Dipteren. Wien ent. Mschr., 2:57-62,65-79.

Martinez, M.1982. Contribution a l`étude des Agromyzidae de France ( Diptera) (2e note). Liriomyza nitzkei Spencer et Liriomyza chinensis (Kato), deux espéces d1importance économique en France. Bull. Soc. entomol. Fr., 87:302-308.

Martinez, M. 1984. Les diptéres Agromyzidas nuisibles aux cultures protégées en France,P.H.M. Rev.Hort.,243:53-57.

Matlák J.1992. Ako rozlišit' minerku pórovú od kvetárky cibul'ovej. Záhradnictvo, 17:340.

Mesic A. Igrc Barcic J. 2004. Diptera pests on onion vegetables in Croatia. Entomol. Croat. vol. 8.1-2: 45-56

Narkiewicz-Jodko J., Nawrocka B., Szwejda J., Kotliński S., Rogowska M., Brzeski M.W. 1998. Program ochrony warzyw na lata 1998 - 1999, Owoce Warzywa Kwiaty,2 -3: 35.

Nowakowski J. T. 1962. Itroduduction to a systematic revision of the family Agromyzidae (Diptera) with some remarks on host plant selections by these flies. Ann. Zool., Warszawa, 20, 8: 67-18.

Nowakowski J. T. 1967. Vorläufige Mitteilumg zu einer Monographie der europäischen Arten der Gattung Cerodontha Rond. Agromyzidae (Diptera) Pol. Pismo Ent., Wrocław, 42, 4: 735-765.

Przybylski Z. 1971. Średnie terminy pojawu poszczególnych sezonów fenologicznych w rejonie Rzeszowa i możliwości praktycznego wykorzystania tych zjawisk w rolnictwie. Roczniki Nauk Rolniczych seria A ,t.97,z.4:161-178.

Przybylski Z. 1973. Badania fenologiczne w entomologii stosowane na przykładzie wiosennego pojawu najważniejszych szkodników roślin pól uprawnych i sadów w rejonie Rzeszowa w latach 1960, 1962-1969. Roczniki Nauk Rolniczych seria E ,t.3,z.1:7-32.

Razowski J. 1991. Wykaz zwierząt Polski,T II, Zak.l Narod. im. Ossolińskich Wyd.P.A.N; 192-208.

Robak J., Wiech K.1998. Choroby i szkodniki warzyw. Kraków ;47-48.

Seljak G. 1998. Das Massenauftreten der Porreeminierfliege [Napomyza gymnostoma (Loew) - Diptera, Agromyzidae] 
in Slowenien. Research Reports, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, 71:29-37.

Sionek R. 1997. Uwaga na miniarkę. Owoce Warzywa Kwiaty, 10:14.

Sionek R.1998. Napomyza gymnostoma Loew (Diptera, Agromyzidae) and Oprohinus suturalis F. (Coleoptera, Curculionidae) the important pest of onion in south-eastern Poland. Annals of Agricultural Sciences -series E - Plant Protection, Vol.27, No.1/2:73-80.

Sionek R. 1999 a. Miniarka porówka szkodnik roślin cebulowych. Działkowiec. 8:s.50.

Sionek R. 1999 b. Wpływ terminów sadzenia pora na uszkodzenia roślin przez wiosenne pokolenie miniarki porówki (Napomyza gymnostoma Loew). Progress in Plant Protection Instytut of Plant Protection Poznań; vol.39(2):517-519. 

Sionek R. 2000. Najgroźniejsze szkodniki porów. Hasło ogrodnicze, 8; s30-33


Sionek R.; Wiech K. 2002. Metody sygnalizacji terminów zwalczania miniarki porówki (Napomyza gymnostoma Loew) (Diptera, Agromyzidae) w uprawie pora (Allium porrum L.). Zesz.Nauk. AR Krak. Sesja Nauk. 2002 z.82(387) s.277-281,


Sionek R, Wiech K. 2004. Pasożytnicze błonkówki wyhodowane z bobówek miniarki porówki (Napomyza gymnostoma Loew) (Diptera, Agromyzidae). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, Poznań; vol.44(2):1089-1091


Sionek R. 2001. Napomyza gymnostoma Loew (Diptera, Agromyzidae) szkodnik roślin cebulowych w południowo-wschodniej Polsce, zagadnienia biologii, ekologii i zwalczania. Niepublikowana praca doktorska. Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Ogrodniczy;s-120


Spasić R. 1992. Nalaz Napomyza gymnostoma Loew u Srbiji. Jugoslovenski simpozijum o zaštiti bilja, Vrnjačka Banja, decembar.

Spasić R. 1994. Napomyza gymnostoma Loew (Dipt., Agromyzidae) štetoćina lukovićastog povrća u Serbiji. Zaštita bilja danas i sutra (ed. M.Šestović, N.Nešković, I.Perić) Beograd:249-259.

Spasić R., Mihajlović L.J. 1997: Napomyza gymnostoma Loew - a pest on bulbed vegetables in Serbia and its parasitoids. ANPP - 4. intern.conf. on pest in agriculture, Montpellier: 549-552.

Spasić R. 1998. Minirajuća muva (Napomyza gymnostoma Loew) - najznaéajnija štetoćina lukova.Biljni lekar,XXVI(4);347-349.

Spencer K.A. 1973. Agromyzidae (Diptera) of economic importance Series Entomologica No 9. Dr. W.Junk.The Hague. Netherlands.

Spencer K.A.1976. The Agromyzidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent.Scand.,5, part2: 336 -338.

Szwejda J. 1988. Znaczenie i szkodliwość muchówek (Diptera) w warzywnictwie. Wiad. Entomol.,T.8,Nr 1-2: 27-34.

Szwejda J. 1998 a. Aktualny stan zagrożenia cebuli przez szkodniki - strategia ochrony. Materiały Konferencji "Technologia uprawy i przechowywania cebuli". Instytut Warzywnictwa Skierniewice:8.

Szwejda J. 1998 b. Nowe i potencjalne zagrożenia roślin warzywnych stwarzane przez szkodniki. Ochrona Roślin 10: 6 - 9.

Szwejda J. 1999. Stan i potrzeby badań entomologicznych w zakresie ochrony roślin warzywnych przed szkodnikami. Progress in Plant Protection / Postępy w ochronie roślin. Poznań. Vol.39(1):44-51.

Tarbinskog S.P, Plavilščikov N.N. 1948. Opredelitel nasekomych evropejskoj časti SSSR, Ogiz-"Selchozgiz" Moskva - Leningrad:281.

Tobiasiewicz E. 1999. Biologia i szkodliwość Napomyza (Phytomyza) gymnostoma Loew w uprawie pora. Praca magisterska AR - Kraków

Tschirnhaus M. 1994: Minierfliegen (Diptera: Agromyzidae) aus Malaise-Fallen in spezifischen Pflanzengesellschaften: Ein Weinberg der Ahr-Eifel in Entwicklung zu einem Felsenbirnen-Gebüsch (Cotoneaster-Amelanchieretum). Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz 16: 481-534.

Vlčková H. 1995. Napomyza gymnostoma - škodca cibul'ovin v Slovenskej republike. Ochr.Rostl.,31,(1):63-68.
 

   Copyright © 2006 by Rafal Sionek