Wykaz publikacji


Rafał Sionek - wykaz publikacji

Publikacje naukowe

Sadło S. Sionek R. 1995. Comparative study of behavior of some pesticides on greenhouse tomatoes by internal-standard method. Prace Naukowe IOR. 34, z1/2 ; 47-57.

Sionek R. 1996. Owady zapylające koniczynę czerwoną (Trifolium pratense L.) w Miłocinie koło Rzeszowa obserwowane w latach 1983 - 1994. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe Rok XL, Nr1:209 - 217. (Pollinating insects red clover (Trifolium pratense L.) growing in the Miłocin near Rzeszów in 1983-1984)

Kozłowki J., Sionek R., Kozłowska M. 1996. Ocena przydatności różnych przynęt do odłowu ślimaków "nagich" (Gastropoda: Stylommatophora).Progress in Plant Protection, Instytut of Plant Protection Poznań; vol. 36,2 :18 -22. (Estimate of usefulness of baits in slugs catching).

Pisarek M., Sionek R. 1996. Uszkodzenia lucerny siewnej (Medicago sativa L.) użytkowanej na nasiona przez Deroceras reticulatum (O.F. Müll.) (Gastropoda Stylommatophora) w okolicach Rzeszowa. Progress in Plant Protection, Instytut of Plant Protection Poznań; vol. 36, 2 :119 -121. (Damages of Medicago sativa L. cultivating for the seeds by the  Deroceras reticulatum (O.F. Müll.)(Gastropoda Stylommatophora) in neighbourhood Rzeszów).

Sionek R. 1996. Badania nad występowaniem ślimaków nagich (Gastropoda: Stylommatophora) w ogrodach działkowych miasta Rzeszowa. Progress in Plant Protection Instytut of Plant Protection Poznań; vol. 36, 2 :6 - 29.( The studies on the occurrence of the slugs (Gastropoda: Stylommatophora) in the allotment gardens the town of Rzeszów)

Sionek R. 1997. Suitability of Various Baits for Catching Slugs in Traps (Gastropoda: Stylommatophora). Annals of Agricultural Sciences Series E, Vol.26,No 1/2: 45 - 48.

Sionek R. 1998. Napomyza gymnostoma Loew.(Diptera, Agromyzidae) and Oprohinus suturalis F. (Coleoptera, Curculionidae) the important pest of onion in south-eastern Poland. Annals of Agricultural Sciences -series E - Plant Protection, Vol.27, No.1/2:73-80.

Sionek R. Kozłowski J. 1999. Species composition and abundance dynamics of slugs (Gastropoda Terrestria Nuda) in urban conditions. Folia Malacologica, Poznań, Vol.7(2):115-122.
|PDF|
 
Sionek R. 1999. Wpływ terminów sadzenia pora na uszkodzenia roślin przez wiosenne pokolenie miniarki porówki (Napomyza gymnostoma Loew). Progress in Plant Protection Instytut of Plant Protection Poznań; vol.39(2):517-519.(Effect of leak planting dates on damage to plants by spring generation of the leek leaf miner (Napomyza gymnostoma Loew).

Kozłowski M., Kozłowska J., Sionek R.,. 1999. Zastosowanie współczynników różnorodności gatunkowej do badania wpływu warunków abiotycznych na rozkład gatunków ślimaków (Agriolimacidae, Arionidae, Limacidae) w siedlisku zurbanizowanym. Colloquium Biometryczne, Akademia Rolnicza w Lublinie, Tom 29:277-286. (The use of specific diversity coefficients for study of the influence of abiotic conditions on species distribution of slugs (Agriolimacidae, Arionidae, Limacidae) in urban habitat).

Dankowska E., Sionek R. 1999. Działanie preparatu Anty-Ślimak Spiess 04 GB w ograniczaniu liczebności ślimaka luzytańskiego (Arion lusitanicus Mabille 1868), Rocz.AR Pozn.Ogrod.28:43-48. ( The effect of preparation Anty-Ślimak Spiess 04 GB in limitation of number (Arion lusitanicus Mabille 1868).

Kozłowski J., Sionek R. 2000. The rate of egg laying and hatching of the slug Arion lusitanicus Mabille, a pest of arable crops. Journal of Plant Protection Research, Institute of Plant Protection Poznań, Poland,vol.40,Nr2;162-167. (Tempo składania i wylęgania jaj ślimaka Arion lusitanicus Mabille, szkodnika roślin uprawnych).

Kozłowski J., Sionek R. 2000. Seasonal fluctuations of abundance and age structure of Arion lusitanicus Mabille, 1868 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae), Folia Malacologica, Poznań, Vol.8(4):271-276.

Sionek R. 2001. Napomyza gymnostoma Loew (Diptera, Agromyzidae) szkodnik roślin cebulowych w południowo-wschodniej Polsce, zagadnienia biologii, ekologii i zwalczania. Niepublikowana praca doktorska. Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Ogrodniczy;s-120.

Sionek R. Kozłowski J. 2001. Spermatophore formation and transfer in Arion lusitanicus Mabille, 1868  (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae). Folia Malacologica, Poznań, Vol.9(3):149-154.
|PDF|

Kozłowski J., Sionek R. 2001. Miting behavior of Arion lusitanicus Mabille, 1868 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae). Folia Malacologica, Poznań, Vol.9(4):217-221.
|PDF|

Sionek R.; Wiech K. 2002. Metody sygnalizacji terminów zwalczania miniarki porówki (Napomyza gymnostoma Loew) (Diptera, Agromyzidae) w uprawie pora (Allium porrum L.). Zesz.Nauk. AR Krak. Sesja Nauk. 2002 z.82(387) s.277-281.

Sionek R, Wiech K. 2004. Pasożytnicze błonkówki wyhodowane z bobówek miniarki porówki (Napomyza gymnostoma Loew) (Diptera, Agromyzidae). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, Poznań; vol.44(2):1089-1091.

Bereś P., Kaniuczak Z., Sionek R. 2009. Analiza obserwacji nalotu chrząszczy Diabrotica virgifera Le Conte na plantacje kukurydzy na podstawie odczytów z pułapek feromonowych i pokarmowych w latach 2006–2008 na Podkarpaciu
. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin. 49(1): 86-90. |PDF|

Bereś P.K., Sionek R. 2010. Study on the fecundity, egg collection technique and longevity of Diabrotica virgifera Le Conte females under laboratory and field conditions. J. Plant Protection Res., 50 (4): 429-437. |PDF|

Bereś P.K., Sionek R. 2010. The occurrence and sex ratio of Diabrotica virgifera Le Conte beetles on sweet maize (Zea mays var. saccharata) in south-eastern Poland near Rzeszów in 2007–2009. Veg. Crops Res. Bull. 73: 87-97. |PDF|

Bereś P.K., Kaniuczak Z., Sionek R. 2010. Aktywność dobowa chrząszczy Diabrotica virgifera Le Conte na kukurydzy cukrowej (Zea mays var saccharata) w latach 2006-2009. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (1): 98-102. |PDF|

BEREŚ P.K., SIONEK R. 2012. Występowanie chrząszczy stonki kukurydzianej (Diabrotica virgifera Le Conte) w pułapkach feromonowych typu PAL i pułapkach pokarmowych typu PALs w Krzeczowicach w latach 2009–2011. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 52 (1): 14–19 |PDF|

Referaty

Sionek R. 1995. Porażenie ziarna zbożowego przez szkodniki w magazynach zlokalizowanych na terenie woj. rzeszowskiego w latach 1986 - 1994 - referat. Materiały Zjazdowe 42 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego .Poznań. 38 - 39.    

Bereś. P, Sionek R. 2007. Wstępne obserwacje nad biologią zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Diabrotica virgifera Le Conte) w okolicach Rzeszowa.(Preliminary observations on western corn rootworm (Diabrotica virgifera Le Conte) biology in Rzeszwów area). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, Poznań; vol.47(1):188-193
|PDF|


Bereś P.K., Sionek R. 2008. Wybrane elementy biologii Diabrotica virgifera Le Conte na podstawie obserwacji w okolicy Rzeszowa (2006-2007). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, 48(1): 94-99.|PDF|

Publikacje popularno naukowe

Sionek R. 1993. Zwójka swierkóweczka karłowata - szkodnik świerków ozdobnych. Szkółkarstwo. 3 :26 - 27.

Sionek R. 1995. Ślimak - szkodnik roku 1995. Działkowiec. 12 :s. 3.

Sionek R. 1997. Uwaga na miniarkę. Owoce Warzywa Kwiaty, 10;s.14.

Sionek R. 1999. Miniarka porówka szkodnik roślin cebulowych. Działkowiec. 8:s.50.

Sionek R. 2000. Opuchlak truskawkowiec – szkodniki winorośli pod osłonami. Owoce Warzywa Kwiaty,1;s12.

Sionek R. 2000. Najgroźniejsze szkodniki porów. Hasło ogrodnicze, 8; s.30-33.

Sionek R. 2003. Coraz bardziej uciążliwe ślimaki. Hasło ogrodnicze, 7; s.13-17.

Sionek R. 2004. Szkodliwe zwójki występujące na świerku „srebrzystym”. Szkółkarstwo 1: 30-32.

Sionek R. 2004. Nie dajmy się ślimakom !. Działkowiec 5:s.62-63.

Sionek R. 2005. Szkodliwe ślimaki. Działkowiec 6:s.66-68.

Sionek R. Bereś P. K. 2012. Ślimaki. Hasło ogrodnicze, 7; s.6-8.
Publikacje w biuletynach regionalnych

Sionek R
. 1986. Zwalczamy szkodniki i gryzonie magazynowe. Wydawnictwo WOPR- Boguchwała.

Sionek R. 1992. Biologiczne metody zwalczania szkodników szklarniowych .Biuletyn Informacyjno - Handlowy ODR-Boguchwała 3: 9.

Sionek R. 1993. Analiza porażenia ziarna zbożowego przez szkodniki magazynowe na terenie województwa rzeszowskiego w latach 1986 - 1992. Biuletyn Informacyjno - Handlowy ODR-Boguchwała.9 : 5 - 7.

Sionek R. 1993. Zasady profilaktyki i zwalczania szkodników magazynowych. Biuletyn Informacyjno - Handlowy ODR-Boguchwała. 6, 7:11

Sionek R. 1994. Szkodniki rzepaku w województwie rzeszowskim. Biuletyn Informacyjno - Handlowy ODR-Boguchwała.4: 9 - 10.

Sionek R. 1995. Szkodniki rzepaku w woj. rzeszowskim. Biuletyn Informacyjno - Handlowy ODR-Boguchwała. 5 :9.

Sionek R. 1995. Szkodniki warzyw i sadów w woj.rzeszowskim. Biuletyn Informacyjno - Handlowy ODR-Boguchwała. 5: 3 -4.

Śnieżek G. Sionek R. 1997. Stan fitosanitarny roślin uprawnych na terenie woj. rzeszowskiego w 1996r. i spodziewane wystąpienie agrofagów w 1997 r., Biuletyn Informacyjno Handlowy ODR Boguchwała;16-17.

Śnieżek G., Sionek R. 1998. Stan Fitosanitarny Roślin Uprawnych w roku 1996 na terenie województwa rzeszowskiego i spodziewane wystąpienie agrofagów w roku 1998. Biuletyn Informacyjno Handlowy ODR Boguchwała 2/98. :13-16.

Śnieżek G., Sionek R. 1999. Stan Fitosanitarny Roślin Uprawnych w regionie rzeszowskim w 1998 r. Biuletyn Informacyjno Handlowy ODR Boguchwała 2/99. :12-14.

Sionek R. 1999. Ślimaki groźne szkodniki roślin uprawnych. Biuletyn Informacyjno- Handlowy ODR Boguchwała 5/99 : 13-14.

Sionek R. 1999. Ślimaki - groźne szkodniki roślin uprawnych. Podkarpacki Magazyn Rolniczy ODR Iwonicz 5/99 :s.9-10.

Sionek R. 2000. Patogeny roślin uprawnych pod szczególnym nadzorem inspekcji ochrony roślin. Biuletyn Informacyjno Handlowy ODR Boguchwała 4/2000:s.13.

Sionek R. 2006. Zwalczanie ślimaków w uprawach rolniczych i ogrodniczych – informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Biuletyn Informacyjno Handlowy PODR w Boguchwale 6/2006:11.

Sionek R. 2009. Jak walczyć ze ślimakami ?. Czysty Rzeszów >>>

Sionek R. Bereś P. K. 2010. Jak walczyć ze ślimakami. Biuletyn Informacyjno Handlowy PODR w Boguchwale 5/2010:17-18.

Sionek R
. Bereś P. K. 2010. Jak walczyć ze ślimakami ?. Oficjalna Strona Gminy Uzdrowiskowej Iwonicz-Zdrój >>>.


Sionek R. Bereś P. K. 2010. Ślimaki zżerają rośliny. Tygodnik Rolniczy 30:27.
Publikacje fotograficzne

Ogrody 6/2007: "Jak rozwiązać śliską sprawę" - tekst - Beata M. Pokryszko - (zdjęcia - Sionek Rafał: 1.winniczek, 4.ślimak ogrodowy, 7.ślinik luzytański, 9. pomrów wielki, 10. pomrowik mały, oraz zdjęcie zaroślarki pospolitej na tytułowej stronie artykulu): str 52-53.

Ziemia Tyczyńska z bliska i z daleka - Libra 2008, (
zdjęcia - Sionek Rafał:51-52, 68-69, 74-76).

Ślimaki - autor: Stanisław Ignatowicz – Wydawnictwo „działkowiec” – 2009. (zdjęcia Sionek Rafał str.: 9, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 31, 36, 37, 42).
Key words: Diabrotica virgifera, Napomyza gymnostoma, Agromyzidae, Gastropoda, Stylommatophora, Arion lusitanicus, Slugs, Snails