Ślimacze wieści

Newsletter:

Ochrona gatunkowa ślimaków w Polsce
W Polsce ochrona gatunkowa zwierząt jest stosowana na mocy ustawy „o ochronie przyrody” (Dz.U. z 2004, nr 92, poz. 880) oraz odpowiedniego rozporządzenia Ministra Środowiska - Dz.U. z 2004, nr 220, poz. 2237). 

Gatunki dziko występujących zwierząt objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej


Mięczaki (Mollusca)

ŚLIMAKI (Gastropoda)

NASADOOCZNE - BASOMMATOPHORA

zatoczkowate (Planorbidae)

zatoczek łamliwy - Anisus vorticulus

TRZONKOOCZNE - STYLLOMMATOPHORA

beczułkowate (Orculidae)
poczwarówka pagoda -  Pagodulina pagodula

błotniarkowate ( Lymnaeidae)

błotniarka otułka- Myxas glutinosa

igliczkowate (Aciculidae)
igliczek karpacki - Acicula parcelineata


pomrowcowate (Milacidae)
pomrów nakrapiany - Tandonia rustica

pomrowikowate (Agriolimacidae)

pomrowik mołdawski - Deroceras moldavicum

poczwarkowate ( Pupillidae)

poczwarówka górska  -  Pupilla alpicola

poczwarówkowate (Vertiginidae)

oczwarówka jajowata - Vertigo moulinsiana
poczwarówka kolumienka - Columella columella
poczwarówka Geyera - Vertigo geyeri
poczwarówka północna - Vertigo arctica
poczwarówka zębata - Truncatellina claustralis 
poczwarówka zmienna - Vertigo genesii 
poczwarówka zwężona - Vertigo angustior

szklarkowate (Zonitidae)

szklarka podziemna  - Oxychilus inopinatus

ślimakowate (Helicidae)

ślimak Bąkowskiego - Trichia bakowskii
ślimak Bielza - Trichia bielzi 
ślimak obrzeżony * - Helicodonta obvoluta 
ślimak ostrokrawędzisty - Helicigona lapicida   
ślimak Rossmasslera - Chilostoma rossmaessleri
ślimak tatrzański - Chilostoma cingulellum  
ślimak żeberkowany - Helicopsis striata
ślimak żółtawy - Helix lutescens

świdrzykowate (Clausiliidae)

świdrzyk kasztanowaty - Macrogastra badia
świdrzyk łamliwy - Balea perversa
świdrzyk ozdobny * - Charpentieria ornata
świdrzyk siedmiogrodzki  -  Vestia elata
świdrzyk śląski - Cochlodina costata

zawójkowate (Valvatidae)

zawójka rzeczna * - Borysthenia naticina

ziarnkowate (Chondrinidae)

poczwarówka pagórkowa -  Granaria frumentum

źródlarkowate (Hydrobiidae)

niepozorka ojcowska * - Falniowskia neglectissima 

MAŁŻE (BIVALVIA)


BLASZKOSKRZELNE WŁAŚCIWE (EULAMELLIBRANCHIA)


bursztynkowate (Succineidae)

bursztynka piaskowa * -  Catinella arenaria

kulkówkowate (Sphaeriidae)

gałeczka rzeczna - Sphaerium rivicola
gałeczka żeberkowana - Sphaerium solidum

perłoródkowate (Margaritiferidae)

skójka perłorodna * - Margaritifera margaritifera

skójkowate (Unionidae)

skójka gruboskorupowa * - Unio crassus
szczeżuja spłaszczona - Pseudoanodonta complanata
szczeżuja wielka * - Anodonta cygnea

* - gatunek wymagający ochrony czynnej

Gatunki dziko wystepujących zwierząt objetych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania


TRZONKOOCZNE  -  STYLLOMMATOPHORA  
  
ślimakowate (Helicidae)
ślimak winniczek* - Helix pomatia  
*(w okresie od 1 do 31maja pozyskanie osobników o średnicy muszli większej  niż 30 mm)

Polska Czerwona Ksiega Zwierząt - Bezkręgowce

Skierowana do szerokiego grona odbiorców, nade wszystko do służb ochrony przyrody – konserwatorów przyrody, dyrekcji parków narodowych i krajobrazowych, fundacji działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego, odpowiednich urzędów na wszystkich poziomach administracji rządowej i samorządowej. Księga ta powinna też służyć planistom do spraw zagospodarowania przestrzennego, dyrekcjom lasów państwowych, innym właścicielom leśnym, rolnikom, ośrodkom edukacji ekologicznej, jak też szkołom i uczelniom....  więcej  >>>>

Wykaz systematyczny mięczaków znajdujących się na liście PCKZ

Mięczaki (Mollusca)


Ślimaki (Gastropoda)


Mesogastropoda


Moitessieridae 

Falniowskia neglectissima (Falniowski et Šteffek, 1989) 

Valvatidae

Borysthenia naticina (Menke, 1845) 

Hydrobiidae

Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828) 

Basommatophora

Planorbidae

Gyraulus acronicus (Férussac, 1807) 

Stylommatophora


Vertiginidae

Columella columella (Martens, 1830)
Truncatellina claustralis (Gredler, 1856)
Vertigo angustior Jeffreys, 1830 
Vertigo arctica (Wallenberg, 1858)
Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) 

Orculidae 

Pagodulina pagodula (Des Moulins, 1830) 

Chondrinidae 

Granaria frumentum (Draparnaud, 1801)

Pupillidae 

Pupilla alpicola (Charpentier, 1837)

Zonitidae 

Oxychilus inopinatus (Uličny, 1887) 

Clausiliidae

Balea perversa (Linnaeus, 1758)
Charpentieria ornata (Rossmässler, 1836)
Cochlodina costata (C. Pfeiffer, 1828) 
Macrogastra badia (C. Pfeiffer, 1828) 
Vestia elata (Rossmässler, 1836) 

Helicidae

Chilostoma cingulellum (Rossmässler, 1837)
Chilostoma rossmaessleri (L. Pfeiffer, 1842) 
Helicodonta obvoluta (O.F. Müller, 1774)
Helicopsis striata (O.F. Müller, 1774) 
Helix lutescens Rossmässler, 1837

Bivalvia


Veneroida


Sphaeriidae 

Pisidium conventus Clessin, 1877
Pisidium tenuilineatum Stelfox, 1918
Sphaerium solidum (Normand, 1844) 
 
Unionoida

Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera (Linneaus, 1758)

Unionidae 

Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) 
Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835)
Unio crassus Philipsson, 1788